Om ConnectionsDK
Velkommen
Hvordan du kan relatere til netværket
Til Forsiden

Velkommen

Connections Danmark er et netværk af forskellige frikirker og
tjenester, som relaterer til hinanden i et levende fællesskab.

Vi ser os selv som et apostolsk netværk, hvor de forskellige tjenestegaver er i funktion.

Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om, at gøre alle folkeslagene
til hans disciple, og at lære dem at holde alt det, som han har
befalet os. 

Kort beskrevet, ser
vi visionen opfyldt
gennem 3 ting:

• relationer
• træning
• mission
 
Relationer

Vi er et netværk baseret på relationer. Vi ønsker at skabe et autentisk fællesskab, hvor kirkens ledere kan mødes.
Vi ønsker at have et pagtsfællesskab, hvor der ikke forekommer politiske dagsordener eller magtkampe, men hvor der er frugtbare relationer til gensidig velsignelse.

 
 
Træning
Vi vil træne og udruste mennesker til tjeneste. Vi ønsker at opfostre nye ledere, og give alle i menighederne mulighed for at modnes og udvikles. Denne træning vil finde sted lokalt, nationalt og internationalt.

 
 
Mission
Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om, at ”Gå ud i alverden…”.
Dette gælder både lokalt, nationalt og internationalt.
Vi ønsker at udsende fælles tjenesteteams, der tjener under et apostolsk lederskab. Tjenesteteams, der hjælper lokale menigheder, med at træne og udruste ledere.

 

      
Hvordan kan du relatere til Connections Danmark?
Connections er ikke et kirkesamfund, og der er ingen indmeldelsesblanketter, som skal underskrives.

Man kan deltage på tre forskellige relationsniveauer:
• fællesskab
• samarbejde
• pagtsfællesskab

- læs mere om de forskellige niveauer her!
Lad os sammen
bygge Guds rige!


Kim Torp
- leder af Connections Danmark

kim@bibelmc.dk