Connections er ikke et kirkesamfund, og der er ingen indmeldelsesblanketter, som skal underskrives. Man kan deltage på tre forskellige relationsniveauer:

Fællesskab*

Et niveau med uformelt samvær, uden tættere relation.

Samarbejde*

Et niveau, hvor vi samarbejder og hjælper ledere/menigheder med rådgivning og undervisning efter forudgående invitation.

Pagtsfællesskab

Pagtsfællesskabet er for lederne i kirken. Det er et niveau, der er baseret på en overbevisning om, at Gud har sat os sammen for at samarbejde i hans rige.
Det viser sig ved, at man har ærlige og gensidige hjerterelationer, som gør, at man ærer hinanden og giver hinanden ret til at tale ind i éns liv. Det indebærer også, at man tillader et personligt tilsyn og en mentorrelation, samt en villighed til at tage imod korrektion og disciplinering.
Der forventes også en sund bibelsk funderet lære i menigheden.

Gennem pagtsfællesskabet får man også hjælp, opmuntring og vejledning i tjenesten. Det forventes, at ledere fra lederteamet tages med i større beslutninger, som ved nøglepersoners udvælgelse til ældste eller menighedsleder, samt at lederteamet kan optræde som vejledere omkring åndelige spørgsmål og doktriner.

Det forventes også, at lederteamet bliver involveret i større problemstillinger i menigheden, og at de har en naturlig adgang til kirkens lederskab, hvor man til enhver tid gensidigt kan fremlægge sine tanker og problemer.
Det forventes også, at du deltager aktivt på de særlige pastorsamlinger og andre fælles event.

* ved begge af disse niveauer kan man som leder i kirken altid deltage på Connections bibelskoler og den årlige konference i Thisted - fælles events, som er åbne for alle.