Connections Danmark er et netværk af forskellige frikirker og tjenester, som relaterer til hinanden i et levende fællesskab.

Vi ser os selv som et apostolsk netværk, hvor de forskellige tjenestegaver er i funktion.

Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om, at gøre alle folkeslagene til hans disciple, og at lære dem at holde alt det, som han har befalet os.

Relationer

Vi er et netværk baseret på relationer.
Vi ønsker at skabe et autentisk fællesskab, hvor kirkens ledere kan mødes. 
Vi ønsker at have et pagtsfællesskab, hvor der ikke forekommer politiske dagsordener eller magtkampe, men hvor der er frugtbare relationer til gensidig velsignelse.

Træning

Vi vil træne og udruste mennesker til tjeneste. Vi ønsker at opfostre nye ledere, og give alle i menighederne mulighed for at modnes og udvikles. Denne træning vil finde sted lokalt, nationalt og internationalt.

Mission

Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om, at ”Gå ud i alverden…”.
Dette gælder både lokalt, nationalt og internationalt.
Vi ønsker at udsende fælles tjenesteteams, der tjener under et apostolsk lederskab.
Tjenesteteams, der hjælper lokale menigheder, med at træne og udruste ledere.

Hvordan kan du relatere til Connections Danmark?
Connections er ikke et kirkesamfund, og der er ingen indmeldelsesblanketter, som skal underskrives.

Man kan deltage på tre forskellige relationsniveauer.

- Læs mere om de forskellige niveauer her!