Mission starter der, hvor vi bor. Det er vores opgave at bringe evangeliet til vore familier, venner, naboer, skolekammerater og kolleger. Mission finder ikke kun sted langt væk fra Danmark, men det kan være i vores eget nærmiljø - vi er alle udsendt til vores egen verden. Mission kan også være i en anden dansk by eller langt væk i en helt anden kultur i udlandet.

I Connections Danmark oplever vi, at vores apostolske mandat er 3-foldigt. Det er lokalt, nationalt og internationalt.
I Apostlenes Gerninger siger Jesus til disciplene: “Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

Når vi ønsker at gøre mission sammen, ønsker vi at virke som et apostolsk team, hvor vi har indbyrdes relation, et fælles mål, er trænet, udrustet og udsendt til mission - lokalt, nationalt og internationalt…

Se den aktuelle rejseplan her!

Tjene i den rette identitet

Vi vil udsende mennesker, der ved, hvem de er i Kristus Jesus, og som er iklædt hans retfærdighed og er bevidste om deres kaldelse og nye identitet i Kristus. Mennesker, der hviler i ham og er ledt af Helligånden.

Undervisning og træning af kirkeledere

Evangelisation er vigtigt, men det er træning og undervisning af ledere også. På det afrikanske kontinent, og andre steder i verden, har man gennem flere år oplevet stor vækst, hvorfor der er startet mange nye kirker der. Dette er dog ikke uden problemer, når det kommer til de nye ledere. Ofte står de uden uddannelse og indsigt i sunde bibelske doktriner, hvilket kan give grobund for vranglære og sekterisme.

Derfor arbejder vi målrettet i disse lande med bibelskoler for ledere, hvor de får en intensiv uddannelse, der skal medvirke til at uddanne og udruste kirkeledere til at leve som sunde kristne ledere, der bygger på det rette fundament. Ledere, der vokser op til modenhed, og der gennem undervisningen og Helligåndens åbenbaring udvikler det rette gudsbillede samt en forståelse af, hvem Gud er i og gennem den troende.

Vi ønsker, at alt dette må føre til liv og fornyet åbenbaring for den enkelte i tjeneste, således at der fremstår sunde ledere, der leder med den rette identitet i og gennem Kristus Jesus og hans fuldkomne frelsesværk.